K čemu je dobrá

Finanční gramotnost

Podle odborníků je finanční gramotnost soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Ve skutečnosti je to ale mnohem širší téma, než se na první pohled zdá...

Pokračovat
uvozovky
Finanční gramotnost je klíčovou dovedností pro dosažení dlouhodobého bohatství.
Robert T. Kiyosaki
uvozovky
Vysoká životní úroveň spočívá v tom, že vydáváme peníze, které ještě nemáme, za věci, které nepotřebujeme, abychom imponovali lidem, které nesnášíme.
Orson Welles
uvozovky
Neměř svůj úspěch tím, co máš, ale tím, čeho se dokážeš vzdát.
Lewis Carroll
uvozovky
Život je plný problémů. Pokud je nemáte, jste mrtví.
Joan Rivers
uvozovky
Protože jsem byl milionář a trávu jsem sekal rád, dělal jsem to zadarmo.
Forrest Gump
uvozovky
Cíl bez plánu je jen přání.
Antoine de Saint-Exupéry
uvozovky
Jisté v životě jsou smrt a daně.
Benjamin Franklin
mince
logo vschtlogo cunilogo cuni

Naše učebnice

V rámci projektu Rozvoje finanční gramotnosti jsme vytvořili sadu sedmi interaktivních výukových médií, určených jak pro školní výuku na středních školách, tak rovněž samostudium pro kohokoliv. Nejedná se o PDF knihy, takže nemusíte žádat o jejich zaslání, ale ihned knihy používat. Témata a náplň celé sady pokrývají různorodý obsah Standardu finanční gramotnosti občana ČR. Interaktivní výuková média je možné využívat zcela bezplatně pod licencí: Creative Commons BY 4.0 (web), a to jak v režimu online, postačuje kliknout na tlačítko Číst učebnici, či offline, kdy si uživatel může knihu stáhnout do prohlížeče v levém menu každé knihy, případně do počítače pomocí odkazu Chci vědět víc a následně tlačítka Stáhnout ZIP.

obalka

Tato publikace je prvním dílem sedmidílné interaktivní elektronické učebnice, určené ke studiu finanční gramotnosti na středních školách a pro další zájemce. Zaměřuje se na problematiku peněz, jejich používání a finanční systém, který k tomu vytváří předpoklady. Varuje také před souvisejícími riziky. Díky svému strukturovanému pojetí poslouží kromě řízené výuky nebo samostudia i jako praktická příručka pro orientaci v běžných životních situacích.

Kniha se člení na čtyři tématické kapitoly. První z nich je stručným seznámením s penězi, jejich hodnotou a používáním hotovosti. Druhá pojednává o institucích, které vytvářejí finanční systém a poskytují finanční služby. Třetí se podrobněji věnuje různým formám bezhotovostních plateb a bankovním účtům. V poslední, čtvrté, se student dozví víc o cizích měnách a placení v zahraničí. Na konci každé kapitoly i celé knihy si student své znalosti ověří krátkým testem.

obalka

Kniha Plánuj! se zabývá aspekty běžného života, plánování by pro každého mělo být něco jako dýchání, není možné podniknout nic zajímavého, aniž bychom plánovali. A jak řekl Antoine de Saint-Exupéry: „Cíl bez plánu je jen přání.“ Nedílnou součástí většiny budoucích akcí i života celkově jsou i způsoby, kterými své plány hodláme zajišťovat z pohledu finančního – proto se zde budeme zabývat rozpočty. Naučíme se rozeznávat jednotlivé druhy výdajů a příjmů tak, abychom je mohli kontrolovat, jak v krátkodobém časovém horizontu, tak dlouhodobém. Ukážeme si, jaké výdaje budou ovlivňovat běžný život a jaké máme možnosti je snížit nebo alespoň udržet, které výdaje je možné snižovat jen omezeně a jak se vyhnout výdajům neočekávaným. A protože ideální není nemít žádné výdaje, ale své výdaje mít sladěné s příjmovými možnostmi, podíváme se i na příjmy. Poslední kapitola přijde s návrhy řešení výpadků v rozpočtu při ztrátě příjmu nebo při enormně se zvyšujících, případně nečekaných výdajích.

obalka

Tato kniha se jmenuje Počítej! a jejím cílem je nejen se naučit peníze počítat. Ano, je snadné vysypat na stůl obsah peněženky, podívat se na zůstatek účtu a udělat prostý součet. Tím ale zůstanete ve svém vnímání světa, jen tady a teď. Okolní svět se mění a čas teče. Je potřeba sledovat nejen současnost, ale i směřovat do budoucnosti a myslet dlouhodobě i ve světě peněz. Cílem knihy je ale nejen osvojení základů finanční matematiky, ale i osvojení přístupu k rozhodování o finančních produktech – tak abyste vždy věděli, co a proč počítáte a uměli se podle svých výpočtů i rozhodovat. Zatímco s výpočty Vám pak pomůže řada seriózních kalkulaček (například na stránkách bank), interpretovat výsledky a udělat rozhodnutí – to už budete muset sami. V první kapitole si ujasníte všechny aspekty práce s úrokovou mírou, naučíte se opatrně pracovat s úrokovou mírou vzhledem k úrokovacímu období, tak abyste ve druhé kapitole dokázali správně vyhodnotit, jaké peníze budete mít v budoucnosti při pravidelném nebo i nepravidelném spoření, případně kolik je nutné vkládat na spořicí účet, abyste dosáhli potřebné částky. Třetí kapitola vás naučí přemýšlet o důsledcích dluhu, spočítat si výši splátky, udělat si splátkový kalendář a ukáže vám i lepší případ splácení dluhu – život z renty – což je situace, kdy z vložených peněz splácí banka rentiérovi. Ve čtvrté kapitole se budeme věnovat pojmu, který je nakonec u finančních produktů důležitější než uváděná úroková míra, a to je RPSN a zároveň k ukázce, jak pracovat s RPSN využijeme nejčastěji užívané finanční produkty (spotřebitelský úvěr, hypotéka, leasing) a pro jistotu zmíníme i varovnou dluhovou past. A abychom skončili radostněji, pátá kapitola se bude zabývat metodami hodnocení investic a ukázkou na základních typech finančních aktiv jako jsou akcie a dluhopisy, zmíníme i dalšího možné investice a pravidla zdravého investování.

obalka

Tato publikace je čtvrtým dílem sedmidílné elektronické učebnice, určené ke studiu finanční gramotnosti na středních školách a pro další zájemce. Kniha Dodržuj! je zaměřena na vysvětlení principů ekonomiky a jejích trhů, dále na obecné fungování nabídky, poptávky a tržních mechanismů a v neposlední řadě na systém zdanění a pojistného v České republice. Opět i tato část slouží nejen k výuce nebo samostudiu, ale i jako praktická příručka pro orientaci v běžných životních situacích (zejména v částech zaměřených na daně). Kniha se člení na pět tematických kapitol. První kapitola se zaměřuje na trhy a jejich pravidla, kterými je třeba se řídit a dodržovat je. Druhá popisuje princip poptávky a nabídky, jak funguje trh nebo jaká jsou tržní selhání. Třetí se věnuje základním daňovým pojmům, vysvětluje funkce daní, nebo jak rozlišit mezi optimalizací a daňovým únikem, či vymezuje českou daňovou soustavu. Čtvrtá kapitola se detailně věnuje jednotlivým přímým a nepřímým daním, jaká jsou jejich specifika nebo způsob placení. Poslední kapitola je věnována zejména sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Součástí publikace je řada interaktivních prvků, rozšiřujících a prohlubujících pochopení dané problematiky. Ty současně rozvíjejí schopnost vyhledávat aktuální informace. Na konci každé kapitoly i celé knihy si student své znalosti ověří krátkým testem.

obalka

Tato kniha se jmenuje „Nenaleť!“ a jejím cílem je upozornit zejména na to, že ne všichni lidé se chovají slušně a někteří se snaží různými formami docílit různých výhod, zpravidla finančních. Podíváme se společně na to, co je to manipulace, jaké marketingové taktiky jsou na vás používány a jak se jim bránit a z čeho vychází. To, že tyto taktiky fungují, je zapříčiněno léčkami a pastmi rozhodování, do kterých padáme. Dozvíte se, co je nekalá soutěž, resp. nekalá obchodní praktika, co všechno jsou podvody a kriminální jednání. A jak se tomu bránit? Jedině znalostí a kritickým myšlením. K tomu, abychom mohli posoudit, zda nás někdo nechce podvést, je potřeba být schopný odhadnout, jaká je asi férová cena nabízeného zboží nebo služby. Cenotvorbě je věnována třetí kapitola a kromě tří hlavních přístupů – nákladový, konkurenční a poptávkový – si představíme i některé netradiční přístupy. V závěru knihy si přečtete něco o právu, právním vědomí a právní gramotnosti, o uzavírání a dodržování smluv, práv spotřebitele a (ne)bezpečnosti digitálního světa. A jak navázal Ronald Reagan na známé úsloví: „Důvěřuj, ale prověřuj. Je to zásada, kterou by měl každý dodržovat, aby se chránil před neetickými praktikami.“

obalka

Kniha (Ne)riskuj! má ve svém názvu závorku. Tato závorka znamená, že ve svém životě se budeme každodenně potkávat s rizikovými situacemi a že se riziku nevyhneme. Proto musíme najít správnou rovnováhu mezi pozitivním efektem, který nám riziková situace může nabídnout, a potenciálním negativním dopadem. Vždy balancujeme mezi výnosností a rizikem. Investice s vysokou výnosností jsou více rizikové a naopak. K tomu, abychom dobře zvládli řízení osobních rizik, potřebujeme umět také efektivně řešit problémy. Musíme si uvědomit, co je pro nás v životě důležité, co bezprostředně bude zvyšovat kvalitu našeho života a náš užitek, a co můžeme odložit na později. Vysvětlíme si, že naše investice je v podstatě jen odložená spotřeba. Naučíme se znát a aplikovat zlaté pravidlo finanční gramotnosti. Z dlouhodobého pohledu pak hovoříme o udržitelnosti, a to o kombinaci udržitelnosti sociální, environmentální a ekonomické. Ve čtvrté kapitole se dostaneme k tomu hlavnímu, co jsou to ta rizika a jaký k nim máme vztah. Vysvětlíme si, čím je náš postoj k riziku ovlivněn a jak a kdy se může měnit. A v poslední části se zaměříme na preventivní způsoby snižování negativních rizik, které v poslední kapitole završíme přehledem možných pojištění využívaných, když rizika nastanou. A jak řekl T. Harv Eker, autor knihy Tajemství mysli milionáře: „Nesnažte se eliminovat všechna rizika ve svém životě. Naučte se, jak s nimi spolupracovat a těžit z jejich výzev.“

obalka

Tato publikace se věnuje otázkám budování životní pohody a souvislostem mezi spokojeným životem a finančním zdravím. Je možné ji použít pro samostudium stejně jako pro běžnou výuku například i v hodinách občanské nauky, psychologických seminářích a tematicky blízkých předmětech. Publikace zahrnuje i několik testů, které prohlubují poznání sebe sama a mohou tak být přínosné i v každodenním životě. Kniha se člení na čtyři tematické kapitoly. První z nich je uvedením do tématu životní, osobní a pracovní pohody. Druhá popisuje, jaké osobnostní vlastnosti přispívají k životní pohodě a zda a jak je v sobě můžeme rozvíjet. Třetí se věnuje tématu stresu a jeho dopadu na životní i finanční pohodu. Poslední, čtvrtá kapitola, je zaměřená na finanční pohodu a vysvětluje, co ovlivňuje, jak zacházíme s penězi a jak to využít v náš prospěch. Interaktivní prvky v publikaci prohlubují pochopení dané problematiky. Vzhledem k tématu publikace je zde zahrnuta i množství otázek, které čtenáře podněcují k zamyšlení a místo hledání jediné správné odpovědi mohou být spíše podnětem k diskusi ať už ve třídě, s rodiči nebo s přáteli. Na konci každé kapitoly i celé knihy najdete krátké testy k ověření znalostí.

Finanční podpora a partneři

Tvorbu učebnic finanční gramotnosti pro střední školy finančně podpořil Projekt Implementace Krajského akčního plánu II  – Inovace ve vzdělávání CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0021106.

logo eu
Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Kontaktní formulář