cover

Řízení osobních rizik

Kniha (Ne)riskuj! má ve svém názvu závorku. Tato závorka znamená, že ve svém životě se budeme každodenně potkávat s rizikovými situacemi a že se riziku nevyhneme. Proto musíme najít správnou rovnováhu mezi pozitivním efektem, který nám riziková situace může nabídnout, a potenciálním negativním dopadem. Vždy balancujeme mezi výnosností a rizikem. Investice s vysokou výnosností jsou více rizikové a naopak. K tomu, abychom dobře zvládli řízení osobních rizik, potřebujeme umět také efektivně řešit problémy. Musíme si uvědomit, co je pro nás v životě důležité, co bezprostředně bude zvyšovat kvalitu našeho života a náš užitek, a co můžeme odložit na později. Vysvětlíme si, že naše investice je v podstatě jen odložená spotřeba. Naučíme se znát a aplikovat zlaté pravidlo finanční gramotnosti. Z dlouhodobého pohledu pak hovoříme o udržitelnosti, a to o kombinaci udržitelnosti sociální, environmentální a ekonomické. Ve čtvrté kapitole se dostaneme k tomu hlavnímu, co jsou to ta rizika a jaký k nim máme vztah. Vysvětlíme si, čím je náš postoj k riziku ovlivněn a jak a kdy se může měnit. A v poslední části se zaměříme na preventivní způsoby snižování negativních rizik, které v poslední kapitole završíme přehledem možných pojištění využívaných, když rizika nastanou. A jak řekl T. Harv Eker, autor knihy Tajemství mysli milionáře: „Nesnažte se eliminovat všechna rizika ve svém životě. Naučte se, jak s nimi spolupracovat a těžit z jejich výzev.“

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Kontaktní formulář