cover

Odpovědný občan

Tato publikace je čtvrtým dílem sedmidílné elektronické učebnice, určené ke studiu finanční gramotnosti na středních školách a pro další zájemce. Kniha Dodržuj! je zaměřena na vysvětlení principů ekonomiky a jejích trhů, dále na obecné fungování nabídky, poptávky a tržních mechanismů a v neposlední řadě na systém zdanění a pojistného v České republice. Opět i tato část slouží nejen k výuce nebo samostudiu, ale i jako praktická příručka pro orientaci v běžných životních situacích (zejména v částech zaměřených na daně). Kniha se člení na pět tematických kapitol. První kapitola se zaměřuje na trhy a jejich pravidla, kterými je třeba se řídit a dodržovat je. Druhá popisuje princip poptávky a nabídky, jak funguje trh nebo jaká jsou tržní selhání. Třetí se věnuje základním daňovým pojmům, vysvětluje funkce daní, nebo jak rozlišit mezi optimalizací a daňovým únikem, či vymezuje českou daňovou soustavu. Čtvrtá kapitola se detailně věnuje jednotlivým přímým a nepřímým daním, jaká jsou jejich specifika nebo způsob placení. Poslední kapitola je věnována zejména sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Součástí publikace je řada interaktivních prvků, rozšiřujících a prohlubujících pochopení dané problematiky. Ty současně rozvíjejí schopnost vyhledávat aktuální informace. Na konci každé kapitoly i celé knihy si student své znalosti ověří krátkým testem.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Kontaktní formulář