Víte, že

V exekuci je u nás téměř 700 tisíc osob, což je 10 % produktivní populace. Polovina z nich má současně víc než pět exekucí?

Přes 3 % středoškoláků si myslí, že když si půjčí, nemusí dluh splatit?

Přes 60 % středoškoláků se ve škole nikdy nedozvědělo o právech spotřebitelů při jednání s bankami nebo pojišťovnami?

Třetina středoškoláků si nevěří, když má reklamovat nakoupené zboží?

Víc než polovina středoškoláků si myslí, že škola by je měla naučit finanční gramotnost, což je mnohem větší podíl než u jakékoliv jiné znalosti a dovednosti (například jen 36 % považuje za důležité, aby je naučila mluvit cizím jazykem, a 20 % umět veřejně vystupovat)? Tento podíl navíc s časem roste.

Polovině středoškolských učitelů chybí metodická podpora k výuce rozvíjející finanční gramotnost v on-line nebo off-line podobě?

K čemu je dobrá finanční gramotnost

Podle odborníků je finanční gramotnost soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích. Ve skutečnosti je to ale mnohem širší téma, než se na první pohled zdá, souvisí i s osobnostními rysy a sociálním postavením každého jednotlivce, a má podstatný dopad na rozhodování v oblastech, které leckdo ani za finanční nepovažuje. Nejde tedy jen o to, jestli někdo umí dobře investovat nebo nepřijme falešné peníze, ale i jestli je odolný proti klamavé reklamě nebo si umí stanovit rozumné životní priority.

Finanční gramotnost se formuje dlouhodobě, může k ní přispívat vzdělávání, neformální vliv okolí i praxe. Ve fázi vzdělávání kladou relevantní autority hlavní důraz na předání potřebných znalostí a vědomostí žákům středních škol, jejichž absolventi by tedy v tomto ohledu již měli dosahovat standardů finančně gramotného občana. Svou finanční gramotnost pak dokážou samostatně rozvíjet, obohacovat ji o vlastní životní zkušenosti, a v neposlední řadě i pozitivně ovlivňovat své nejbližší okolí.

Především kvůli klíčové roli vzdělávání na středních školách se tvůrčí kolektiv z Ústavu ekonomiky a managementu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, propojující mnohaleté profesionální zkušenosti v oblastech financí a trhů, ekonomie a ekonomiky, psychologie, práva i didaktiky, a spolupracující s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy, ve svém aktuálním projektu zaměřil právě na tuto cílovou skupinu. V první fázi připravil řadu sedmi interaktivních a volně dostupných učebnic, vhodných k samostudiu i řízené výuce žáků různých typů středních škol, ale i ostatních zájemců, včetně učitelů.

Tato iniciativa bude postupně a v rámci dalších projektů doprovázena konkrétními aktivitami na podporu učitelů, výzkumem socioekonomických faktorů, ovlivňujících efektivitu výuky, možností optimální tvorby politik na regionální úrovni, a podle potřeby i novými didaktickými materiály, určenými pro další cílové skupiny. Výsledky budou průběžně publikovány na této adrese (chytresfinancemi.cz).

Máte-li k projektu jakýkoliv dotaz, zájem o spolupráci, nebo jste učitelé, kteří chtějí učebnice používat ve výuce, ozvěte se nám prostřednictvím kontaktního formuláře nebo přímo mailem na adresu kurzy.byznys@vscht.cz.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Kontaktní formulář