cover

Finance a well-being

Tato publikace se věnuje otázkám budování životní pohody a souvislostem mezi spokojeným životem a finančním zdravím. Je možné ji použít pro samostudium stejně jako pro běžnou výuku například i v hodinách občanské nauky, psychologických seminářích a tematicky blízkých předmětech. Publikace zahrnuje i několik testů, které prohlubují poznání sebe sama a mohou tak být přínosné i v každodenním životě. Kniha se člení na čtyři tematické kapitoly. První z nich je uvedením do tématu životní, osobní a pracovní pohody. Druhá popisuje, jaké osobnostní vlastnosti přispívají k životní pohodě a zda a jak je v sobě můžeme rozvíjet. Třetí se věnuje tématu stresu a jeho dopadu na životní i finanční pohodu. Poslední, čtvrtá kapitola, je zaměřená na finanční pohodu a vysvětluje, co ovlivňuje, jak zacházíme s penězi a jak to využít v náš prospěch. Interaktivní prvky v publikaci prohlubují pochopení dané problematiky. Vzhledem k tématu publikace je zde zahrnuta i množství otázek, které čtenáře podněcují k zamyšlení a místo hledání jediné správné odpovědi mohou být spíše podnětem k diskusi ať už ve třídě, s rodiči nebo s přáteli. Na konci každé kapitoly i celé knihy najdete krátké testy k ověření znalostí.

Chcete se na něco zeptat? Napište nám.
Kontaktní formulář